pagrindnė gamýba, įmonės gamybinių procesų, kurių metu naudojant gamybos veiksnius žaliavos ir pagrindinės medžiagos, ruošiniai, komplektuojamieji gaminiai transformuojami į parduoti skirtas prekes ir paslaugas, visuma. Pagrindinės gamybos procese žaliavos ir medžiagos keičia formą, matmenis, išvaizdą, fizines, chemines ir kitas savybes ir virsta galutine produkcija, kuriai gaminti buvo įsteigta įmonė. Pagrindinės gamybos pobūdis ir struktūra priklauso nuo gaminamos produkcijos ypatumų, gamybos tipo ir naudojamų technologijų. Pagal technologinio proceso tipą pagrindinė gamyba gali būti sintetinė, kai iš įvairių rūšių žaliavų pagaminami vienos ar įvairių rūšių gaminiai (pvz., automobiliai, lėktuvai), analitinė, kai iš vienos rūšies žaliavų pagaminami įvairių rūšių gaminiai (pvz., pieno produktai, chemijos pramonės gaminiai), ar tiesioginė, kai iš vienos rūšies žaliavų pagaminami vienos rūšies gaminiai (pvz., cementas, plytos). Pagal technologinio proceso trukmę skiriama nepertraukiamoji gamyba (metalurgija, chemijos pramonė) ir pertraukiamoji pagrindinė gamyba (mašinų gamyba, baldų, lengvoji pramonė). Pagrindinė gamyba gali būti organizuojama pagal technologinį požymį, kai gamybos procesas skaidomas į sudėtines dalis atsižvelgiant į vykdomų technologinių operacijų tipą ir eiliškumą (liejimo, mechaniniai, surinkimo cechai), arba pagal daiktinį požymį, kai įvairūs cechai yra specializuoti atskiroms galutinės produkcijos rūšims gaminti. Įmonės pagrindinei gamybai reikalinga išplėtota pagalbinė gamyba.

2687