pagrindnis venetas, tam tikros dydžių sistemos pagrindinio dydžio matavimo vienetas. Kiekvienos suderintosios matavimo vienetų sistemos kiekvieną pagrindinį dydį atitinka tik vienas pagrindinis vienetas. Tarptautinės vienetų sistemos (SI) pagrindiniai vienetai: metras, kilogramas, sekundė, amperas, kelvinas, molis, kandela.