pajam paskrstymas, šalies nacionalinių pajamų padalijimas tarp gyventojų, verslo įmonių, ūkio šakų, valstybės pinigų fondų. Pajamų paskirstymas gyventojams vykdomas pagal jų patirtas gamybos veiksnių sąnaudas kuriant šias pajamas ir pagal ekonominius bei socialinius poreikius (pensijų, pašalpų forma). Samdomiesiems darbuotojams nacionalinės pajamos tenka darbo užmokesčio, žemės ir kito nuomojamo turto savininkams – rentos, kapitalo savininkams – palūkanų, verslininkams – pelno forma. Pajamų paskirstymas yra svarbiausias veiksnys, lemiantis gyventojų pajamų diferenciacijos mastą ir visuomenės socialinę struktūrą.