automobilio tamprioji pakaba

pakabà, transporto mašinos važiuoklės elementas, jungiantis mašinos atramines dalis (ratus, pavažas) su rėmu arba kėbulu. Sumažina dinamines apkrovas, atsiradusias dėl kelio nelygumo, ir tolygiai jas paskirsto važiuojančios mašinos atramoms. Sudaryta iš tampriųjų elementų (lingių, spyruoklių, susukamų strypų – torsionų, gumos) ir įvairių įtaisų. Pakaba t. p. turi amortizatorių (arba slopintuvų) kėbulo supimuisi mažinti. Būna standžioji, pusiau standi ir tamprioji. Standžiąją pakabą turi mažo (kelių kilometrų per valandą) greičio mašinos – ekskavatoriai, kranai, kai kurie kombainai; jų atramų ašys tvirtinamos tiesiog prie rėmo. Pusiau standi pakaba būdinga daugeliui traktorių; jų atramas su korpusu mašinos priekyje jungia tamprieji elementai, užpakalyje – lankstai arba ir priekyje, ir užpakalyje – tamprieji elementai. Tampriąją pakabą turi greitosios mašinos (automobiliai, geležinkelio riedmenys, kai kurie traktoriai); jų ratus su kėbulu jungia tamprieji elementai, pneumatiniai įtaisai. Automobilio tamprioji pakaba būna priklausoma, nepriklausoma ir pusiau priklausoma. Priklausomosios pakabos (paprastai linginės) standus elementas (priekinė, užpakalinio tilto ašis) jungia tampriuosius elementus su abiem ratais (vieno rato vertikalus poslinkis perduodamas ir kitam ratui). Tokios yra sunkvežimių, autobusų, kai kurių lengvųjų automobilių užpakalinės pakabos. Nepriklausomoji pakaba turi specialių įtaisų (svirčių, trauklių), kuriais tamprieji elementai su kiekvienu ratu sujungti atskirai, ir vieno rato vertikalūs poslinkiai kitam ratui neperduodami. Nepriklausomos (spyruoklinės ir strypinės) būna lengvųjų automobilių priekinės, daugumos – ir užpakalinės pakabos; didelių autobusų ir vilkikų priekinė ir užpakalinė pakabos – nepriklausomosios pneumatinės. Pusiau priklausoma pakaba turi susisukantį strypą, kuris mažina vertikalius poslinkius, perduodamus vieno tos pačios ašies rato kitam. Geležinkelio riedmenų pakaba būna vienalaipsnė (tamprieji elementai jungia aširačius su vežimėlio rėmu), dvilaipsnė (aširačiai jungiami su vežimėlio rėmu, o rėmas – su kėbulu) ir daugialaipsnė (turi kelias aširačių jungimo su kėbulu pakopas). Dvilaipsnė ir daugialaipsnė pakaba dinaminius smūgius silpnina labiau, todėl būdingos keleiviniams vagonams.