paklausõs dsnis, statistiškai nustatytas ekonominis dėsningumas, kad nekintant kitiems paklausą veikiantiems veiksniams (vartotojų skoniui, jų pajamų lygiui ir kitiems) tarp vartotojų perkamo prekės ar paslaugos kiekio ir jos kainos yra atvirkštinė priklausomybė. Kai prekės ar paslaugos kaina mažėja, vartotojai perka daugiau, ir priešingai, didėjant kainai perkamas prekės ar paslaugos kiekis mažėja, t. y. ΔQ/ΔP < 0, čia ΔQ – perkamo kiekio pokytis, ΔP – kainos pokytis. Sumažėjus kainai vartotojai perka prekę ar paslaugą dažniau ir didesniais kiekiais, atsisakydami tuos pačius poreikius tenkinančių jos pakaitalų. Į rinką t. p. ateina nauji pirkėjai, kuriems iki tol ši prekė ar paslauga buvo per brangi. Padidėjus kainai prekė ar paslauga tampa neprieinama daugeliui vartotojų, kurie atsisako ją pirkti. Paklausos dėsnis galioja didžiajai daugumai prekių ir paslaugų, bet ne visais atvejais (pvz., Giffeno prekių pabrangimas didina jų paklausą, o atpigimas – mažina). Paklausos dėsnis apibūdina ir visuminės paklausos pokyčius kintant bendrajam kainų lygiui šalyje. Grafiškai paklausos dėsnį išreiškia paklausos kreivė.

2687