paklojnė uolena, podirvodarnė uolena, dirvožemio profilyje slūgsanti uoliena, besiskirianti geneze arba granuliometrine sudėtimi. Dėl skirtingo slūgsojimo gylio paklojinė uoliena būna paliesta arba nepaliesta dirvodaros. Paklojinė uoliena yra svarbi dirvožemio drėgmės režimui, dirvožemio derlingumui, šaknų sistemos vystymuisi, medynų atsparumui vėjavartoms. Žymima simboliu 2C (iki 1999 D). Dažniausiai paklojinė uoliena būna limnoglacialinėse, rečiau dugninės morenos nuogulose. Lemia palvažemių susidarymą ir savybes. Jos granuliometrinė sudėtis sunkesnė arba lengvesnė negu dengiančiosios uolienos. Lietuvoje paklojinė uoliena dažniausiai būna puri, kartais kieta (dolomitas, gipsas). Labai retai paklojine uoliena būna durpės.

190

1336