linų pakulos

pãkulos, trumpasis linų, kanapių pluoštas, išskiriamas iš perdirbamų nuobrukų, maigų ir prastos kokybės ilgojo pluošto, t. p. brukant pluoštą. Iš pradžių pluoštas karšiamas veleniniais karštuvais, po to pakulų mašina (susideda iš linamynės, bruktuvės ir kratyklės) iškratomi spaliai ir nubrukama. Iš pakulų, kartais pridėjus kitų pluoštų, gaminami pakuliniai arba mišriapluoščiai verpalai, špagatas, virvės, verpiami stori siūlai pakuočių audiniams. Dėl gerų termoizoliacinių savybių naudojama statybos ir santechnikos įrenginiuose, pridedama prie ilgojo pluošto verpiant verpalus.