Palazzo della Regione Vicenzoje (pradėta 1549, architektas A. Palladio) paladiana

paladianà, serlianà (pagal italų architekto S. Serlio pavardę), didelis langas arba portalas, vertikaliai suskaidytas į 3 dalis. Paladianą sudaro aukštesnė ir platesnė pusapskritės arkos pavidalo centrinė dalis ir 2 žemesnės, siauresnės šoninės dalys su antablementais. Taikyta 16 a. italų architektų kūryboje (D. Bramanteʼs, V. Scamozzi), paplito 17–18 a. Europos (daugiausia Didžiosios Britanijos – paladianizmas) ir Šiaurės Amerikos architektūroje.

Terminas kilo iš italų architekto A. Palladio pavardės, kuris, manoma, pirmasis panaudojo paladianos motyvą architektūroje. Paladiana pirmą kartą pavaizduota S. Serlio veikale Architektūra (L’architettura 1537), todėl dar žinoma ir serlianos pavadinimu (Didžiojoje Britanijoje vartoti paladijietiškojo ir venecijietiškojo lango terminai).

1729

paladijietiškasis langas; venecijietiškasis langas