paláimintasis, Katalikų Bažnyčioje – asmuo, po mirties pripažintas pasižymėjęs išskirtinėmis dorybėmis ir tikintiesiems paskelbtas krikščioniško gyvenimo pavyzdžiu. Pagal Kanonų teisės kodeksą, popiežius juo paskelbia mirusįjį po beatifikacinio proceso (beatifikacija), kurio metu ištiriami ir įvertinami kandidato į palaimintuosius gyvenimas, veikla ir šventumas. Lietuvoje palaimintuoju paskelbtas vyskupas J. Matulaitis (1987), arkivyskupas T. Matulionis (2017).