paleo… (graikų kalba palaios – senovinis), pirmoji sudurtinių žodžių dalis, rodanti sąsają su senove (pavyzdžiui, paleoantropologija).