paleodemogrãfija (paleo… + demografija), praeityje gyvenusių žmonių mirtingumo, vaisingumo ir migracijų tyrimai. Duomenys renkami iš senųjų rašytinių šaltinių (pvz., bažnytinių knygų, įrašų antkapiuose). Paleodemografija naudojasi įvairiais bioarcheologiniais duomenimis (mirusiųjų amžiaus ir lyties struktūra). Nustačius kapinyne palaidotų individų lytį ir amžių mirties metu, statistiniais metodais apskaičiuojama numatoma vidutinė gyvenimo trukmė, tam tikros amžiaus grupės mirties tikimybė, populiacijos dydis, gimstamumo rodikliai, populiacijos augimo greitis.

1390