paleogeomorfològija (paleo… + geomorfologija), geomorfologijos mokslo šaka, nagrinėjanti praeityje vykusius geomorfologinius procesus, jų sukurtas reljefo formas bei suklostytas nuogulas. Viena svarbiausių paleogeomorfologijos tyrimų krypčių – senųjų reljefo formų raida. Paleogeomorfologiniai tyrimai leidžia rekonstruoti buvusius stambiuosius paviršiaus nelygumus. Jų pagalba atskleisti senieji reljefo išlyginimo paviršiai – buvusios erozijos bazės. Senųjų išlyginimo paviršių tyrimais pagrįsta reljefo raidos ciklų teorija.

2341