paleotpai (paleo… + tipas), 16 amžiaus pirmojoje pusėje išleistos knygos. Paleotipams priskiriami Vakarų Europos spaustuvininkų A. Manucijaus, Estienne’ų ir kitų leidiniai, Lietuvoje – P. Skorinos Mažoji kelionių knygelė (Malaja podorožnaja knižica 1522), Apaštalas (Apostol 1525), M. Mažvydo Katekizmas (1547).