paleotpinės uolenos, magminių, vulkaninių uolienų atmaina, susidariusi iš kainotipinių uolienų, kurių mineralai pakito vėlesnių procesų metu. Dėl antrinių procesų – hidroterminių srautų, žemo lygio metamorfizmo arba dūlėjimo poveikio – kinta uolienų mineralinė sudėtis ir sandara (pvz., plagioklazą keičia sericitas, sosiuritas, biotitą – chloritas, oliviną – serpentinas). Naujai susidariusios uolienos vadinamos kitais pavadinimais (pvz., pakitusios ultrabazinės vulkaninės uolienos vadinamos serpentinitu, bazinės ir vidutinės – spilitu, rūgščiosios – keratofyru, albitofyru). Terminas retai vartojamas.

2916