palinològija (gr. palynō – išbarstau + logos – žodis, sąvoka, mokslas), mokslas, tiriantis augalų žiedadulkes ir sporas (anatomiją, morfologiją, cheminę sudėtį), jų sklaidą, paplitimą ore ir nuosėdinėse uolienose. Palinologija skirstoma į aeropalinologiją ir paleopalinologiją. Aeropalinologija tiria sporų ir žiedadulkių įvairovę ir kiekį ore, sklaidą, pernašos dėsningumus. Tyrimų duomenys naudojami žiedadulkių sukeliamų alergijų laikotarpiams prognozuoti. Paleopalinologija tiria iškastines žiedadulkes ir sporas, jų įvairovę ir pasiskirstymą nuosėdinėse uolienose. Iš paleopalinologijos dar skiriama – stratigrafinė palinologija, kuri tyrinėja iškastines sporas ir žiedadulkes, randamas uolienose nuo prekambro iki holoceno. Paleopalinologijos duomenys naudojami nuosėdinių uolienų amžiui nustatyti, pagal juos rekonstruojama augalijos raida ir klimato pokyčiai, kartais archeologinių radinių amžiui nustatyti. Augalų žiedadulkes 17 a. pirmasis ėmė tyrinėti anglų mokslininkas N. Grew (1641–1712). Palinologija kaip savarankiška mokslo šaka susiformavo 19 a. pradžioje. Pradininkas čekas J. E. Purkynĕ (1787–1869). Kiekybinių žiedadulkių ir sporų tyrimus atliko švedas L. von Postas (1884–1951), sukūręs šiuolaikinės palinologijos pagrindus. Palinologijos terminą 1944 pasiūlė H. A. Hyde’as ir D. A. Williamsas (Didžioji Britanija). Lietuvoje paleopalinologijos srityje dirbo M. Kabailienė, O. Kondratienė, R. Kunskas, N. Savukynienė, A. Vienožinskienė, G. Vaitiekūnienė. M. Kabailienei 1978 už naujų palinologijos metodų sukūrimą ir jų pritaikymą Lietuvos holoceno paleogeografijai skirta LSSR valstybinė premija, už darbų ciklą Naujų paleobotaninių tyrimo metodų sukūrimas ir jų taikymas, atkuriant gamtinės aplinkos raidą poledynmetyje Lietuvoje (1977–2007 metai) 2008 – Lietuvos nacionalinė premija. Palinologijos tyrimai atliekami Gamtos tyrimų centro Geologijos ir geografijos institute. M. Stančikaitė tiria augalijos raidos ypatumus poledynmečiu. Aeropalinologijos tyrimai plėtojami Šiaulių universiteto Aplinkotyros katedroje. I. Šaulienė su kitais tyrinėja žiedadulkių sklaidą ir pernašas ore, vykdo žiedadulkių monitoringą.

849