palmitno rūgšts, heksadekãno rūgšts, CH3(CH2)14COOH, sočioji alifatinė monokarboksirūgštis. Bespalviai kristalai. Molekulinė masė 256,43. Lydymosi temperatūra 62,9 °C, virimo 167 °C (0,13 kPa), tankis 841,4 kg/m3. Netirpsta vandenyje, tirpsta etanolyje, etilacetate, benzene, dietileteryje. Palmitino rūgšties druskos ir esteriai vadinami palmitatais. Viena labiausiai paplitusių gamtoje riebalų rūgščių. Sudaro 36 % palmių, 15 % alyvuogių aliejaus, 29 % jautienos riebalų, įeina į fosfolipidų ir vaškų sudėtį. 1970 nustatyta, kad baltymų palmitoilinimas yra labai svarbi grįžtamoji potransliacinė baltymų modifikacija. Gali susidaryti S‑, N‑ ir O‑palmitoilinti baltymai (taip ląstelės gali paskirstyti baltymus membranoje ir reguliuoti jų funkcijas). Palmitino rūgštis išskiriama iš riebalų hidrolizės ir alkanų oksidacijos produktų. Naudojama plovikliams, plastifikatoriams, tepalams, emulgatoriams, muilui, kosmetikos priemonėms gaminti.

3060

1507