pãlų kalbà, mirusi indoeuropiečių kalba, vartota Mažojoje Azijoje, į šiaurę nuo hetitų (dabartinės Turkijos šiaurės vakarinėje dalyje). Priklausė anatolų kalboms. Išnyko 2 tūkstantmetyje prieš Kristų.