pãmatas, kristãlinis pãmatas, platfòrmos pãmatas, Žemės plutos elemento – platformos apatinis struktūrinis aukštas (iki Mohorovičićiaus paviršiaus). Būna padengtas nuosėdine danga. Dažniausiai pamatą sudaro labai susiraukšlėjusios ir deformuotos magminės ir metamorfinės uolienos, jas kertančios intruzijos. Senųjų (prekambro) platformų pamato uolienos stipriai granitizuotos ir metamorfizuotos. Jaunųjų (paleozojaus, mezozojaus, kainozojaus) platformų pamatą sudaro mažai metamorfizuotos ir silpnai dislokuotos nuosėdinės ir magminės uolienos. Pamato vidutinis storis 30–40 kilometrų. Sritys, kur pamatas yra žemės paviršiuje arba arti jo, vadinamos skydais. Pamatą sudarančiose uolienose randama metalų rūdų (geležies, vario, nikelio, aukso ir kita).