panãgija (gr. panagia – šventenybė), enkolpiònas (gr. en – ant + kolpos – krūtinė), nedidelė Dievo Motinos ikona, nešiojama ant krūtinės kaip medalionas stačiatikių vyskupų ir kai kurių vienuolynų archimandritų. Panagija dar gali vaizduoti Švenčiausiąją Trejybę, Kristaus Nukryžiavimo, Kristaus Žengimo į dangų scenas. Gali būti apskrita, ovali, rombo arba kvadrato formos. Gaminama iš tauriųjų metalų, gausiai puošiama.