pangenèzė (gr. pan vsa + genesis kilmė, atsiradimas), paveldimumo hipotezė. Ją 1868 sukūrė Ch. R. Darwinas (Didžioji Britanija). Pasak jo, tėvų požymius ir savybes palikuoniams perduoda submikroskopinės materialios dalelės – gemulės, patenkančios į lytines ląsteles iš visų kitų organizmo ląstelių. Hipotezė svarbi tuo, kad pripažino paveldimumo pradą; Ch. R. Darwinas vėliau ją laikė nepatenkinama ir laikina, bet kiti mokslininkai atkreipė dėmesį į paveldimumo vienetus, kurie vėliau buvo pavadinti genais.

gemulė