panmksija (gr. pan – vsa + mixis – susimaišymas), laisvas, atsitiktinis ir lygiavertis tos pačios populiacijos įvairių genotipų individų kryžminimasis. Panmiksijos atveju tikimybė susidaryti bet kuriam genotipų deriniui yra vienodai reali. Panmiksija būdinga organizmams, kurie dauginasi autbrydingo būdu, dalyvaujant dviem partneriams. Realiai gamtoje panmiksija nepasireiškia dėl ribotos migracijos (izoliacijos), genų dreifo, atrankos ir mutacijų. Panmiksija būdinga tik vadinamosioms idealioms populiacijoms, kai šie veiksniai nepasireiškia ir populiacija yra labai didelė. Teoriškai panmiksija būtina, kai modeliuojami genetiniai procesai populiacijoje, pvz., Hardy ir Weinbergo dėsnis galioja tik esant panmiksijai. Terminą 1895 pirmasis pavartojo A. Weismannas (Vokietija).

3163