panspèrmija (gr. pan – vsa + sperma – sėkla), hipotezė, teigianti, kad gyvybė į Žemę pateko iš šalies. Pagal ją tarpžvaigždinėje erdvėje yra kūnų (pvz., kometų branduolių), nešiojančių paprasčiausius mikroorganizmus – primityvias gyvybės formas. Atsidūrę planetoje jie gali sužadinti biosferos plėtotę. Panspermiją patvirtinančių duomenų nėra. Hipotezę 1865 iškėlė G. Richteris (Vokietija).

906