pantaleònas (angl., it., pranc. pantaleon, pantalon, vok. Pantaleon, Pantalon), pantalònas, muzikos instrumentas – mušamasis daugiastygis chordofonas. Cimbolų atmaina. Klavyro prototipas. Naudotas Europoje 17 a. pabaigoje–18 a. 1 pusėje. 1697 Merseburge (Vokietija) modifikuodamas cimbolus pantaleoną sukonstravo vokiečių muzikos instrumentų meistras, cimbolininkas, smuikininkas ir šokių mokytojas Pantaleonas Hebenstreitas (1667–1750). Jis labai padidino instrumento korpusą, stygų skaičių (turėjo 185 dvigubas metalines ir žarnines) ir garsyno diapazoną iki 5–5 1/2 oktavos; įtaisė antrąją deką. Stygos buvo mušamos dviem plaktuko pavidalo medinėmis lazdelėmis. Garsai stiprūs ir tąsūs, bet labai susiliejantys. 1705 P. Hebenstreitas naująjį instrumentą demonstravo Versalio rūmuose Paryžiuje. Sužavėtas Liudvikas XIV įsakė instrumentą vadinti konstruktoriaus vardu. Pantaleonas išplito Europos muzikos centruose, daugiausia baroko muzikos mėgėjų ansambliuose. P. Hebenstreito pantaleonas turėjo įtakos kuriant klavišinius muzikos instrumentus ir kai kuriuos jų įvardijant tuo pačiu vardu.

A. Egerland Das Pantaleon / Die Musikforschung 1970 23. Bd.