pantogrãfas (gr. pan – vsa + graphō – rašau), lankstinis rėminis judamo lygiagretainio pavidalo mechaninis įtaisas planams, brėžiniams, žemėlapiams perbraižyti (kopijuoti), dažniausiai mažesniu (kartais didesniu) masteliu. Originalas dedamas po apvedamuoju strypeliu, kopija ant kito lapo braižoma pieštuku. Naudotas iki 20 a. pabaigos.