papilỹs, įtvirtinta piliakalnio papėdės gyvenvietė arba jos dalis. Ankstyviausi papiliai datuojami 1 tūkstantmečio viduriu (Jautakių piliakalnis ir gyvenvietė), paplito nuo 2 tūkstantmečio pradžios. Papiliuose dažniausiai būdavo medinių pastatų, juose gyveno piliai dirbę amatininkai, buvo laikomos pilies gynėjų maisto atsargos, kilus nedideliam pavojui slėpdavosi žmonės. Silpnai saugomi žemių ir mediniai įvirtinimai būdavo užimami per pirmąjį didesnį pilies puolimą. Dauguma papilių išnyko 14 a.–15 a. pirmoje pusėje. Archeologų mažai tyrinėti.

1329