papliáuška, pliaũškė, iliustruojamasis muzikos instrumentas – mušamasis idiofonas. Papliaušką sudaro dvi lentelės (sujungtos viename gale vyriu arba oda). Prie lentelių įtaisytos rankenėlės. Daužant lenteles vieną į kitą, girdėti tartum botago pliauškėjimas. Naudojama muzikos kūriniuose (P. Mascagni operoje Kaimietiška garbė).

3119