papuãsinė fáuna, Australijos zoogeografinės srities faunos dalis. Paplitusi Naujojoje Gvinėjoje ir gretimose Aru, Halmaheros, Saliamono salose, Bismarcko salyne. Daug rūšių, ypač būdingų drėgniesiems atogrąžų miškams. Žinduoliai: kloakiniai (echidnos, proechidnos), sterbliniai (kuskusai, bandikutai, mažos antžeminės ir medžiais laipiojančios kengūros), placentiniai žinduoliai (peliniai graužikai, skraidantieji šunys); paukščiai: kazuarai, didžiakojės vištos, dideli vėduokliniai karveliai, juodieji ir baltieji kakadu, palapinukiniai, rojiniai paukščiai; ropliai: gekonai, scinkai, pasitaiko varanų ir krokodilų, daug nuodingų gyvačių.

2005