parašt, neprirašytas puslapio pakraštys. Būna viršutinė, apatinė, kairioji ir dešinioji paraštė.