parcèlinis kis, ūkininkavimo forma, pagrįsta parcelių naudojimu individualiam valstiečio šeimos ūkiui. Atsirado yrant pirmykštei bendruomeninei santvarkai, kai gamybinių jėgų lygis sudarė prielaidas atsirasti privačiai žemės nuosavybei, kuri įgavo parcelinę formą. Formacijose, buvusiose po pirmykštės bendruomenės, parcelinis ūkis ilgą laiką egzistavo greta vidutinio ir stambesnio valstiečių ūkio. Rinkos ekonomikos sąlygomis plintant hipotekiniam kreditui, didėjant mokesčiams ir įsigalint monopolinėms kainoms, parcelinio ūkio ekonominis gyvybingumas mažėjo.

2436