pareignas, valstybinė ar visuomeninės įstaigos, įmonės ar organizacijos darbuotojas. Skirtas arba rinktas asmuo, atliekantis valdžios atstovo funkcijas, arba tarnautojas, turintis organizacinio tvarkomojo pobūdžio įgaliojimų (pavyzdžiui, teisę duoti nurodymus, leisti įsakymus ar kitus aktus, kontroliuoti darbuotojų darbą, skirti jiems drausmines nuobaudas, tvarkyti lėšas).