parentèzė (pranc. parenthèse < gr. parenthesis – įterpimas; skliaustelis), įterpinys, įspraudas, įterptinis žodis ar sakinys.