pãrijai (< tamilų k.), Pietų Indijos neliečiamųjų kasta. Daugiausia jų yra Tamil Nadu valstijoje. Nuo kitų neliečiamųjų kastų skyrėsi didesniu beteisiškumu ir paniekinimu.