pãrodas (gr. parodos), senovės graikų dramos ir teatro spektaklio dalis – choro išėjimas į orchestrą su giesme (dažniausiai po prologo), lydimas maršo muzikos ir šokio. Kartais dainavimas būdavo jungiamas su rečitatyvu, aktorių monologais ir dialogais.