paròdija (gr. parōdia < gr. para – prie, šalia, nuo + gr. ōdē – giesmė), šmaikštus, sąmojingas kokio nors literatūros kūrinio sekimas, pagrįstas stiliaus panašumo ir turinio nepanašumo komizmu. Tradiciškai parodija suvokiama kaip tam tikra stilizacijos forma; gali būti laikoma ir atskiru žanru. Parodijoje aukštuoju pakiliu stiliumi ironiškai aprašoma menki, niekingi dalykai arba atvirkščiai – žemuoju stiliumi satyriškai kalbama apie aukštus taurius dalykus. Išlaikoma parodijuojamo kūrinio forma, skambesys, gaida, tonas, bet pašaipiai karikatūriškai nuvertinamas jo turinys, laužomos nusistovėjusios normos.

Parodija žinoma nuo antikos laikų (5 a. prieš Kristų anoniminio autoriaus parodija Gigantomachija). Pradininku laikomas senovės graikų poetas Hiponaktas, jį patį mėgdžiojo Kalimachas, Heroldas. Graikų poetai dažniausiai parodijavo Homerą. Parodijas mėgo graikų komedijų autoriai, Aristofanas satyriškai parodijavo Aischilą ir Euripidą. Garsūs romėnų parodijų kūrėjai – Horacijus (Satyros II 3) ir Petronijus (ypač jo satyros formos Trimalchiono puota / Cena Trimalchionis). Parodijos išpopuliarėjo Renesanso laikotarpiu. Žymiausi parodijų rašytojai: prancūzai F. Rabelais, Voltaire’as, ispanas M. de Cervantesas, anglas J. Joyce’as, vokietis T. Mannas, rusas M. Saltykovas‑Ščedrinas.

Moderniosios literatūros tyrėjai nurodo naujo tipo pozityvios parodijos, artimos pastišui, formą. Jos funkcija – konstruktyvus naujos medžiagos kūrimas senais mechaniniais metodais; atgyvenusioms vaizdavimo tradicijoms netikėtai suteikiama gyvybingumo ir įtikinimo galių.

Parodija lietuvių literatūroje

Lietuvių literatūroje parodijų parašė K. Binkis, P. Cvirka, A. Gustaitis, A. Jakštas, F. Kirša, V. Kudirka, J. Mačys‑Kėkštas, K. Stiklius, T. Tilvytis, 20 a. pabaigoje – 21 a. pradžioje – J. Erlickas, J. Nekrošius, J. Strielkūnas, V. Žilinskaitė ir kiti. Tipiška V. Mykolaičio‑Putino eilėraščio Margi sakalai parodija – J. Strielkūno eilėraštis Nusakalėjimas: Ne, nebekyla sakalai į dangų. / Dangus didžiulis – sakalai maži. / Ir pasiėmęs sakalą ant rankų / Tarytum vištai plunksnas jam peši (išspausdinta eilėraščių knygoje Ligi dvyliktos 2003).

923