paroksitònas (gr. para – prie, šalia, nuo + oksitonas), žodis, kurio kirčiuojamas antras nuo galo skiemuo. Pvz., káulas, valstýbė, lentýna, naujena, upókšnis, mergáitė.