pártija (lot. pars, kilm. partis – dalis, grupė), asmenų grupė, sudaryta kokiam nors darbui atlikti.