pártija (lotynų kalba pars – dalis, grupė, kilmininkas partis), asmenų grupė, sudaryta kokiam nors darbui atlikti.