partnis organizãtorius, partorgas, 1933–61 SSKP etatinė pareigybė įmonėse, įstaigose ir svarbiose sovietų valdžios grandyse. Visasąjunginės komunistų partijos (bolševikų) centro komitetas ją įsteigė siekdamas stiprinti partinį vadovavimą, kontroliuoti visas visuomenės gyvenimo sritis. Partinis organizatorius ėjo ir pirminės partinės organizacijos biuro sekretoriaus pareigas. SSRS okupavus Lietuvą turint tikslą kuo greičiau sovietinti šalį partinio organizatoriaus pareigybė įsteigta 1940 pabaigoje 17 liaudies komisariatų, 36 pramonės įmonėse, 8 aukštosiose mokyklose. 1945 pradžioje valsčiuose dirbo 113, metų pabaigoje – 308 partorgai. 1949 Lietuvoje jie buvo pakeisti etatiniais Lietuvos komunistų partijos pirminių organizacijų sekretoriais.