pas de trois (pranc. trijų šokis), choreografinė forma (dažnai baleto dalis). Atlieka 3 šokėjai (2 šokėjos ir šokėjas, 2 šokėjai ir šokėja, 3 šokėjos, 3 šokėjai). Pas de trois struktūra panaši į pas de deux: entrée, adagio, šokėjų solo variacijos, koda. Populiarus P. Čaikovskio baleto Gulbių ežeras pirmo veiksmo pas de trois.

57