pašar dalytùvas, įrenginys pašarams dalyti tvartuose, lauko stovyklose. Turi pašarų dėžę arba baką su maišikliu ir tiekimo įtaisu, transporterį pašarams iki šertuvių nugabenti ir paskirstyti, dozavimo ir iškrovimo įtaisus. Gali kai kurių įtaisų (maišiklio, dozatoriaus) neturėti arba tas pats įtaisas gali atlikti kelias operacijas (maišymo ir tiekimo, dozavimo ir iškrovimo). Mobilusis pašarų dalytuvas montuojamas ant prikabinamos arba pusiau pakabinamos važiuoklės, ant sunkvežimio, elektrinio vežimėlio arba būna savaeigis, varomas benzininio, dyzelinio ar elektrinio variklio. Mobilusis pašarų dalytuvas dar naudojamas pašarams ir pakratams vežti. Stacionarusis pašarų dalytuvas įrengiamas išilgai gardų eilių. Kartais su šertuvėmis sudaro vientisą konstrukciją. Varomas elektriniu varikliu. Daugiausia naudojami stacionarieji pašarų dalytuvai su grandikliniu, juostiniu arba skridininiu transporteriais.

1944