pašar smulkintùvas, mašina pašarams smulkinti prieš šėrimą. Būna specialūs ir universalūs pašarų smulkintuvai. Specialusis pašarų smulkintuvas smulkina tik 1 rūšies pašarus: šakniapjaustė – šakniavaisius, šiaudapjaustė – šiaudus, šieną ir žaliuosius pašarus, pašarų trupintuvas – kietuosius pašarus. Universalusis pašarų smulkintuvas smulkina kelių rūšių pašarus. Jo konstrukcija sudėtingesnė, pvz., gali turėti kelis (būgninį ir diskinį) pjaustymo aparatus (pirminiam ir antriniam pašarų smulkinimui), tiekiamąją sraigę (pašarams tiekti iš vieno aparato į kitą).

2070