pašar šutintùvas, įrenginys pašarams (bulvėms, runkeliams, maisto atliekoms) termiškai apdoroti. Sandariame inde sukrauti pašarai verdami iš garo katilo paduodamuose garuose tol, kol suyra augalinių pašarų ląstelių sienelės. Pašarų šutintuvai esti periodiniai ir tolydiniai. Periodinis šutintuvas būna horizontalus ir vertikalus. Tai sandarus cilindras, pagamintas iš storesnės skardos. Jos išorė padengiama termoizoliaciniu sluoksniu, kartais lentomis. Į pašarų šutintuvą iš garo katilo vamzdžiu tiekiamas garas. Apačioje įtaisomas atvamzdis kondensatui išleisti. Pašarai per pakrovimo angą sukraunami į šutintuvą. Po to paduodamas garas. Kai pro kondensato atvamzdį pradeda veržtis garas (iš pradžių pro jį teka kondensatas), jo tiekimas nutraukiamas, pašarai šutinami dar apie 30 minučių. Sušutinti šakniavaisiai iškraunami iškrovimo sraige arba apverčiant patį pašarų šutintuvą. Tolydinis pašarų šutintuvas būna tiktai vertikalus. Jis našesnis. Pašarai tiekiami ir iškraunami sraigėmis. Pašarų pakrovimo į šutintuvą ir iškrovimo sraigių našumas suderinamas taip, kad pašarai, slinkdami žemyn, iškrovimo sraigę pasiektų visiškai sušutę. Kai kurie tolydiniai pašarų šutintuvai gali dirbti ir periodiškai. Tuomet šutintuvas prikraunamas pilnas, pašarai šutinami ir tik po to įjungiama iškrovimo sraigė pašarams iškrauti. Pašarų šutintuvai gali būti stacionarūs arba kilnojamieji. Stacionariajam pašarų šutintuvui garas tiekiamas iš atskirai įrengto garo katilo, kilnojamajam – iš garo katilo, sumontuoto ant šutintuvo važiuoklės.

2070