pasáulinė káina, prekės ar paslaugos standartinė kaina pasaulinėje rinkoje. Į pasaulinę kainą orientuojasi eksportuotojai ir importuotojai. Pasaulinė kaina dažniausiai išreiškiama Jungtinių Amerikos Valstijų doleriais. Tarptautinėje prekyboje kainos svyruoja priklausomai nuo prekių pardavimo ir pristatymo ar paslaugų suteikimo laiko, vietos ir sąlygų, įvairių šalių vyriausybių vykdomo užsienio prekybos reguliavimo (muitų, kvotų, subsidijų ir kitų priemonių), dėl to pasaulinė kaina formuojasi kaip kainų didžiausiose tarptautinėse rinkose vidurkis. Pasaulinės kainos dydį labiausiai veikia svarbiausi pardavėjai ir pirkėjai (bendrovės ar valstybės), tarp kurių vyksta eksporto ir importo didžiausi sandoriai, arba rinkos konjunktūra tarptautinės prekybos svarbiausiuose centruose (biržose, aukcionuose). Pvz., naftos pasaulinę kainą lemia naftą išgaunančių valstybių eksporto kainos, akmens anglių – importo kainos Vakarų Europos didžiausiuose uostuose, aliuminio, švino, cinko ir kitų spalvotųjų metalų – kainos Londono metalų biržoje. Kai prekės ar paslaugos kaina vidaus rinkoje mažesnė už pasaulinę kainą, valstybei naudinga eksportuoti šią prekę ar paslaugą, kai vidaus rinkos kaina didesnė už pasaulinę – importuoti.