pasáulinis koordinúotasis lakas, UTC (angl. Coordinated Universal Time), atominis laikas, suderintas su pasauliniu laiku UT. Jis sudaro civilinio laiko matavimo pagrindą. Kai skirtumas UTC – UT būna didesnis kaip ±0,9 s (UT atspindi netolygų Žemės sukimąsi), UTC skalė koreguojama šuoliškai pridedant arba atimant (to daryti dar neteko) vieną sekundę. Sekundė, vadinama keliamąja, pridedama gruodžio 31 d. arba birželio 30 d. pabaigoje (tada tų dienų paskutinė minutė turi 61 s). Skirtumas tarp UTC ir tarptautinio atominio laiko visada lygus sveikam sekundžių skaičiui. Tikslaus laiko signalai, perduodami per radiją, atitinka UTC skalę. Civilinis laikas tam tikroje valandinėje juostoje lygus UTC plius juostos numeris. Jei užtenka 1 s tikslumo, UTC gali būti naudojamas kaip pasaulinis laikas UT.

906