pasáulinis lakas, UT (angl. Universal Time), nulinio (Grinvičo) dienovidinio vietinis vidutinis Saulės laikas. Pasaulinis laikas matuojamas nuo vidutinio vidurnakčio. Apskaičiuojamas matematiškai pagal žvaigždinį laiką, randamą stebint žvaigždžių ir kosminių radijo bangų šaltinių parinį judėjimą. Labai tikslių stebėjimų rezultatams turi įtakos Žemės ašigalių judėjimas (stebėjimo vietos geografinės ilgumos kitimas). Jei į tai atsižvelgta, pasaulinis laikas žymimas UT1, jei ne – UT0. Kadangi Žemės sukimosi greitis kinta, UT1 skalė nėra tolyginė. Pasaulinis laikas įvestas 1884 pasaulinės svarbos įvykiams žymėti.

906