pasezmas (pranc. passéisme < passé – praeitis), perdėtas praeities pamėgimas, gėrėjimasis ja, nostalgija arba pažiūrų atsilikimas, konservatyvumas. Rusų istorikas L. Gumiliovas paseizmu vadino sinchroninį biologinės ir dvasinės energijos atsiradimą, kuris išjudina senųjų tautų ir kultūrų pasyvų istorinį egzistavimą bei pavergia įvairias etnines ir religines grupes, prilygino jį heroizmui. Paseizmas artimas konservatizmui.