pasieniẽtis, pareigūnas (krašto apsaugos karys, pasienio milicininkas, pasienio policininkas, pasienio sargybinis), saugantis ir ginantis jam patikėtą valstybės sienos dalį (ruožą).

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valstybinės sienos saugotojai įvairiais laikotarpiais buvo vadinami muitinių sargais, lengvosios kavalerijos raiteliais, priešakinės sargybos pulkų kavaleristais, sienos apsaugą vykdė pasienio pilys ir tvirtovės. Iki 1920 Lietuvos valstybės sieną su Vokietija saugojo muitinių sargai (pasienio milicija), 1920–23 – pasienio pulkų kariai, nuo 1924 01 – pasienio policininkai. Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę nuo 1990 11 valstybės sieną saugojo Pasienio apsaugos tarnybos, vėliau – Valstybės sienos apsaugos tarnybos kariai, nuo 1994 07 valstybės sienos apsaugą perdavus Vidaus reikalų ministerijai – pasienio policininkai. Po 2001 05 valstybės sieną saugantieji Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai vadinami pasieniečiais.

2024