pasenio incideñtas, įvykis prie valstybinės sienos, kuris pažeidžia pasienio ir (arba) gretimos valstybės saugumo, ekonominius, ekologinius arba kitus interesus. Pasienio incidento ir kitus klausimus, susijusius su valstybės sienos apsauga, kartu su gretimos valstybės institucijų atstovais nagrinėja valstybės pareigūnai – valstybės sienos įgaliotiniai.

2024