pasenio júosta, prie valstybės sienos esanti sausumos arba vidaus vandenų dalis, skirta valstybės sienos ženklams, pasienio patrulio takui, inžinerinėms užtvaroms, signalizacijos sistemoms arba kompleksams, kitiems valstybės sienos apsaugos objektams bei įrenginiams statyti ir prižiūrėti.

LIETUVOJE dalis pasienio juostos, esančios prie Lietuvos sienos su Baltarusija, yra 13 metrų pločio išorinė Europos Sąjungos siena, ją sudaro 5 metrų pločio valstybės ženklų juosta, inžinerinė užtvara (apsauginė tvora, griovys), 5 metrų kontrolinė pėdsakų juosta, 3 metrų pločio patrulio takas. Kitų Lietuvos Respublikos valstybės sienos (su Europos Sąjungos narėmis) vietų pasienio juostos įrengimas pagal susitarimus su kitų valstybių atsakingomis institucijomis yra ne toks sudėtingas.

2024