pasenio pãjėgos, valstybės ginkluotųjų pajėgų dalis, skirta saugoti ir ginti valstybės sausumos sienas ir teritorinius vandenis.

Pasienio pajėgos Lietuvoje

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės sienos apsaugos pajėgos buvo negausios, saugojo tik labiausiai pavojingas valstybinės sienos kryptis. Apsauga – lengvai ginkluoti raiteliai – apie iškilusį pavojų nedelsdama pranešdavo į artimiausią pasienio pilį. Abiejų Tautų Respublikoje tokie lengvai ginkluoti raiteliai buvo pavadinti priešakinės sargybos raiteliais; vėliau jie suburti į priešakinės sargybos pulkus. Jų daugumą sudarė Lietuvos totoriai. Pietinės Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valstybės sienos apsauga iki Liublino sutarties buvo patikėta Dniepro kazokų šimtinėms.

Iki 1923 pabaigos Lietuvos valstybės sieną saugojo pasienio apsaugos divizija (4 pasienio pulkai), vėliau – pasienio policija. Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę nuo 1990 11 iki 1994 07 sieną saugojo Krašto apsaugos departamentui, vėliau – Krašto apsaugos ministerijai pavaldūs pareigūnai. Nuo 1994 07 Lietuvos Respublikos sieną saugo Vidaus reikalų ministerijai pavaldi Valstybės sienos apsaugos tarnyba (su Pagėgių, Varėnos ir Vilniaus pasienio rinktinėmis).

Lietuvos valstybės sienos apsauga

2024