pasenio ùžkarda, pasienio rinktinės struktūrinis padalinys.

LIETUVOJE vykdo nustatytas valstybės sienos apsaugos funkcijas paskirtoje pasienio ruožo, teritorinės jūros dalyje, jūrų arba oro uoste. Valstybės sienos apsaugos tarnybos (Lietuvos valstybės sienos apsauga) vadas nustato pasienio užkardos funkcijas ir jos veikimo teritoriją. Užkardai vadovauja vadas. Jį skiria Valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas pasienio rinktinės vado teikimu. Kiekvienoje rinktinėje yra po 4–9 užkardas. Lietuvoje 2 užkardos pavadintos žuvusių tarnyboje pasieniečių vardais: nuo 2000 05 Vilniaus rinktinės Poškonių pasienio užkarda – G. Žagunio (žuvo 1991 05 19), Varėnos rinktinės Dubičių – A. Barausko (žuvo 1940 06 15).

2024